رد کردن لینک ها

محصولات

توضیحات محصولات

نبشی و سپری

 • ابعاد داخلی : ۸*۸ به طول ۱۰۰ و ۱۲۰ سانتیمتر
 • ابعاد خارجی : ۱۰*۱۰ به طول ۱۰۰ و ۱۲۰ سانتیمتر

این محصول در دو سایز ۱۰۰ و ۱۲۰ سانتیمتری جهت استفاده در داخل پالت ارائه میشود. مزیت مهم استفاده از این محصول ایمن نگه داشتن  شدن لبه های سنگ در زمان حمل و نقل ٬ تخلیه و بارگیری پالت ها و جابجایی آنها توسط لیفتراک می باشد. جهت قراردادن دو ردیف سنگ داخل پالت از محصول مکملی به نام سپری استفاده میشود. ابعاد طولی سپری برابر با نبشی بوده و ابعاد داخلی آن ۵*۵*۵ سانتیمتر می باشد.

فوم بسته بندی سنگ ۲۰ سانتیمتری

 • ابعاد داخلی : ارتفاع : ۲۰ سانتیمتر   طول : ۲۰ سانتیمتر  عرض : ۵/۱۰ سانتیمتر
 • ابعاد خارجی : ارتفاع : ۵/۲۳ سانتیمتر  طول : ۳/۲۴ سانتیمتر  عرض : ۵/۱‍۴ سانتیمتر

از این محصول جهت بسته بندی سنگ تایل ۲۰*۲۰ استفاده میشود. تعداد مشخصی از این بسته ها در داخل پالت قرار خواهند گرفت.

فوم بسته بندی سنگ ۲۵ سانتیمتری

 • ابعاد داخلی : ارتفاع : ۲۵ سانتیمتر   طول : ۲۵ سانتیمتر  عرض :۵/۱۰ سانتیمتر
 • ابعاد خارجی : ارتفاع : ۲۸ سانتیمتر  طول : ۲۹  سانتیمتر  عرض : ۵/۱‍۴ سانتیمتر

از این محصول جهت بسته بندی سنگ تایل ۲۵*۲۵ استفاده میشود. تعداد مشخصی از این بسته ها در داخل پالت قرار خواهند گرفت

فوم بسته بندی سنگ ۳۰ سانتیمتری

 • ابعاد داخلی : ارتفاع : ۵/۳۰ سانتیمتر   طول : ۵/۳۰ سانتیمتر  عرض : ۵/۱۰ سانتیمتر
 • ابعاد خارجی : ارتفاع : ۵/۳۴ سانتیمتر  طول :  ۳۴ سانتیمتر  عرض : ۱‍۴ سانتیمتر

از این محصول جهت بسته بندی سنگ تایل ۳۰*۳۰ استفاده میشود. تعداد مشخصی از این بسته ها در داخل پالت قرار خواهند گرفت.

فوم بسته بندی سنگ ۴۰ سانتیمتری

 • ابعاد داخلی : ارتفاع : ۶/۴۰ سانتیمتر   طول : ۶/۴۰ سانتیمتر  عرض : ۵/۱۰ سانتیمتر
 • ابعاد خارجی : ارتفاع : ۵/۴۵ سانتیمتر  طول : ۴۵ سانتیمتر  عرض : ۱۵۰ سانتیمتر

از این محصول جهت بسته بندی سنگ تایل ۲۰*۲۰ استفاده میشود. تعداد مشخصی از این بسته ها در داخل پالت قرار خواهند گرفت.

فوم بسته بندی سنگ آنتیک

 • ابعاد داخلی : ارتفاع : ۱۴ سانتیمتر   طول : ۵/۳۰ سانتیمتر  عرض : ۵/۳۰ سانتیمتر
 • ابعاد خارجی : ارتفاع : ۱۹ سانتیمتر  طول : ۳۴ سانتیمتر  عرض : ۳۴ سانتیمتر

از این محصول جهت بسته بندی سنگ انواع سنگ های آنتیک  ۱۰*۱۰ ٬ ۱۵*۱۵ ٬ ۳۰*۳۰ ٬ ۱۵*۳۰و ۱۰*۳۰  استفاده میشود. تعداد مشخصی از این بسته ها در داخل پالت قرار خواهند گرفت.

ورق یونولیت

استون پک امکان تولید انواع ورق یونولیت با تراکم های مختلف جهت استفاده برای بسته بندی را دارد.

بازگشت به بالای صفحه